Боулингийн бөмбөг хэдэн грамм жинтэй вэ?
Боулингийн бөмбөг хэдэн грамм жинтэй вэ?
Anonim

А боулингийн бөмбөг ойролцоогоор 5 кг жинтэй. Сагсан бөмбөг нь ердөө 0.5 кг жинтэй байдаг. Сагсан бөмбөгийн массыг жижиг нэгжээр хялбархан өгч болно.грамм. 1000 байгаа грамм килограммаар.

Цаашилбал, боулингийн бөмбөг хэр жинтэй вэ?

Боулингийн бөмбөг дунджаар 6-16 фунтын хооронд өөр өөр жинтэй ирдэг. Насанд хүрсэн дундаж эрэгтэй а-г хэрэглэнэ бөмбөг тэр жинтэй хооронд 14 болон 16 фунт эмэгтэй шаарддаг а бөмбөг 10-14 фунт жинтэй. Хэрхэн гэдгийг тодорхойлох нь маш чухал юм их а боулингийн бөмбөг жинтэй нуруундаа ямар нэгэн асуудал гарахаас сэргийлнэ.

Үүний нэгэн адил, боулингт илүү хүнд бөмбөг илүү сайн уу? А илүү хүнд бөмбөг илүү их инерцийг тээглүүр рүү шилжүүлэх бөгөөд энэ нь бусад тээглүүр (бөмбөг замдаа зөвхөн 4 зүү хүрэх ёстой). Та тээглүүрийг хэдий чинээ их эрчим хүч гаргаж чадна, төдий чинээ их илүү сайн таны ажил хаялт авах боломж байна. онд боулингийн тоглогч нэр томъёог "хүч" эсвэл "цохих хүч" гэж нэрлэдэг.

Боулингийн бөмбөгний хамгийн хөнгөн жин хэд вэ?

Хамгийн хүнд хууль ёсны боулингийн бөмбөг жинтэй 16 фунт. Ихэнх боулингийн талбайгаас олж болох хамгийн хөнгөн жин нь зургаан фунт байдаг.

Аль бөмбөг хамгийн хүнд вэ?

Эдгээр спортын төрлүүдээс хамгийн хөнгөн нь ширээний теннис эсвэл ширээний теннис юм бөмбөг, the хамгийн хүнд Энэ бол боулинг болон буудлага хоёрын хоорондох тэнцэл боловч боулингт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 16 фунт жинтэй байдаг. Албан тушаалтан бөмбөг туухайг мэдэгдэж байгаа бол доорх хүснэгтэд жагсаасан болно.

Сэдэвээр алдартай